Naše aktivity

Jsme volné sdružení expertů v oblasti informačních technologií působící pod značkou I-Service se sídlem v Brně. Nabízíme široké portfolio komplexních služeb spojených s využíváním informačních technologií. Naše služby jsou určeny především společnostem menší nebo střední velikosti, případně jednotlivcům, tedy všem, pro které je důležitý individuální přístup. Jsme tedy vítanou alternativou velkých společností podnikajících v oblasti informačních technologií. Tyto společnosti nejsou schopny svým zákazníkům nabídnout potřebnou flexibilitu a individuální přístup, který je v dnešní době klíčový.

Motorem dnešní doby jsou informace a informační technologie, proto se v názvu objevuje písmeno I. Využívání informačních technologií vyžaduje kvalitní služby schopné dynamické adaptace na změny, které jsou v této oblasti zcela nevyhnutelné. Nabízíme outsourcing všech služeb spojených s využíváním informačních technologií, proto se v názvu objevuje slovo Service. Držíme se zásady "na platformě nezáleží, důležitá jsou řešení". Nabízíme tedy řešení jak na platformě Windows, tak Linux. Můžete si vybrat.

Hlavní oblasti poskytovaných služeb:

  • Internet Service - připojení k internetu, správa sítě, serverů a pracovních stanic
  • Information Service - informační systémy, vývoj a customizace softwarových produktů
  • Image Service - webové prezentace, loga, flash animace, webová grafika
  • Inspection & Implementation Service - návrh a realizace sítí, analytické a poradenské služby
  • modularIS - univerzální kancelářský modulární informační systém
  • dodávky hardware a software dle požadavků a potřeb zákazníka

Realizace těchto služeb vlastními silami není pro společnosti menší a střední velikosti výhodná. Jejich outsourcing tedy umožňuje efektivně snížit náklady a zaměřit se pouze na Váš předmět podnikání. Díky mnohaletým zkušenostem navrhneme a realizujeme individuální řešení vhodné právě pro Vaše podnikání.

Podnikatelským subjektům nabízíme možnost splnit svou zákonem stanovenou povinnost náhradního plnění prostřednictvím našich služeb. Tato povinnost vzniká firmám zaměstnávajícím více něž 25 osob, podrobnosti viz zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

© 2009  I-Service